Інформація про наявність вільних місць.

Вакансії

Статут школи

Свідоцтво про атестацію

Освітні програми

Стратегія розвитку закладу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості

Територія обслуговування та умови прийому до школи

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про систему шкільного моніторингу якості знань

Ліцензований обсяг

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Штатний розпис

Бюджетне фінансування

Звіт керівника

Умови доступності закладу для навчання дітей з ООП